Mr. Alex Buelens

Alex Buelens °1983 studeerde af aan de Universiteit Antwerpen in 2008 als licentiaat rechten. Hij vatte in datzelfde jaar zijn stage aan bij MR. Johan Vangenechten en deed er ervaring op in onder meer het strafrecht, het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en het algemeen contractenrecht.

Hij behandelde gedurende en ook na zijn stage tal van dossiers betreffende huur- en koop-verkoop van onroerende goederen, aanneming van werk en factuurinvorderingen, domeinen waarin hij zich vervolmaakte in het kader van een nauwe samenwerking met MR. Tim Sebrechts.

Na zijn stage startte hij in 2011 een zelfstandige praktijk, en was van bij aanvang zeer actief in de bijstand van cliënten in het kader van de Salduz-permanentiedienst.

In 2012 en 2013 was hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie, samen met MR. Klaas Bongaerts, waaruit tal van contacten zijn ontstaan met confraters in binnen- en buitenland.

MR. Alex Buelens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

E-mail: ab@sb2.be

Mr. Alex Buelens

Kantoor

Mechelsesteenweg 27 bus 501
2018 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 205 62 16
Fax: +32 (0)3 293 88 52

Bij voorkeur telefonische contacten van maandag t.e.m. donderdag tussen 14u en 18u.
Consultatie na afspraak.