Kantoor

Quellinstraat 37 2018 Antwerpen
+32 (0)3 205 62 16
+32 (0)3 293 88 52

Bij voorkeur telefonische contacten van ma. t.e.m. do tussen 14u en 18u. Consultatie na afspraak.

Algemene voorwaarden.
GDPR

contact

MR. Tim Sebrechts

Tim Sebrechts °1974 begon zijn loopbaan in het notariaat waar hij een 5-tal jaren ervaring heeft opgedaan als notarieel medewerker.

In 2002 sloot hij zich aan de Antwerpse Balie aan waar hij zijn notariële ervaring als advocaat toepaste in takken zoals het zakenrecht (onroerend goed), verbintenissenrecht en familierecht.

Ondertussen ontplooide hij zich ook op het gebied van het algemeen strafrecht en het handelsrecht.

MR. Alex Buelens

Alex Buelens °1983 studeerde af aan de Universiteit Antwerpen in 2008 als licentiaat rechten. Hij vatte in datzelfde jaar zijn stage aan bij MR. Johan Vangenechten en deed er ervaring op in onder meer het strafrecht, het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en het algemeen contractenrecht.

Hij behandelde gedurende en ook na zijn stage tal van dossiers betreffende huur- en koop-verkoop van onroerende goederen, aanneming van werk en factuurinvorderingen, domeinen waarin hij zich vervolmaakte in het kader van een nauwe samenwerking met MR. Tim Sebrechts.

Na zijn stage startte hij in 2011 een zelfstandige praktijk, en was van bij aanvang zeer actief in de bijstand van cliënten in het kader van de Salduz-permanentiedienst.

In 2012 en 2013 was hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie, samen met MR. Klaas Bongaerts, waaruit tal van contacten zijn ontstaan met confraters in binnen- en buitenland.

MR. Alex Buelens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

MR. Klaas Bongaerts

Klaas Bongaerts °1983 voltooide zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). In het kader van een internationaal uitwisselingsproject studeerde hij gedurende een half jaar aan de Amerikaanse Universiteit in San Juan, Puerto Rico.

Na een tijd in Brussel actief te zijn geweest op het ministerie van buitenlandse zaken, waar hij zich bezighield met juridische geschillen met diplomatieke entiteiten, begon hij in 2010 aan de Antwerpse Balie. Na zijn stage vruchtvol te hebben beëindigd op het kantoor van Patrick Vanhaute, richtte hij  in 2014 samen met Tim Sebrechts en Alex Buelens het kantoor Sebrechts, Buelens en Bongaerts Advocaten op.

Hij is actief in het algemeen strafrecht, handelsrecht, verkeersrecht, burgerlijk recht en behandelt tevens geschillen met diplomatieke entiteiten. In 2012 en 2013 was hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie, samen met MR. Alex Buelens, waaruit tal van contacten zijn ontstaan met confraters in binnen- en buitenland.

MR. Klaas Bongaerts is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

MR. Elien Bruyndonckx

Nadat zij in 2012 haar diploma rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool behaalde, studeerde Elien Bruyndonckx (°1989) rechten aan de Universiteit Antwerpen. In september 2015 behaalde zij, met onderscheiding, haar diploma Master in de rechten, waarna zij in oktober 2015 de eed aflegde aan de Antwerpse balie. Bij aanvang van haar stage was zij werkzaam bij MR. Mieke Van Baden in het erfrecht, doch vervoegde reeds in februari 2016 het kantoor Sebrechts – Buelens – Bongaerts, onder het toeziend oog van haar stagemeester MR. Tim Sebrechts. Zij bekwaamde zich verder in het strafrecht en het burgerlijk recht.

MR. Erica Caluwaerts

Sedert 1 juli 2017 maakt Erica Caluwaerts °1978 deel uit van ons kantoor. Ze startte in 2002 aan de balie te Antwerpen en bouwde gedurende 15 jaar ervaring op in het strafrecht. Ze pleitte 11 assisenzaken, waarbij zij in zaken de verdediging opnam van de beschuldigden en in andere zaken de belangen behartigde van de slachtoffers. In de dagelijkse correctionele strafzaken, behandelt en pleit zij onder andere drugszaken, gewelddelicten, zaken van mensenhandel, zedenfeiten,… Ze behaalde het getuigschrift van de bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken. Naast haar carrière in het strafrecht, bekleedt meester Caluwaerts verschillende functies aan de balie te Antwerpen:

  • Voorzitter van de Vlaamse Conferentie 2012-2013
  • Oud-voorzitter van de Vlaamse Conferentie sedert 2013 – heden
  • Lid van de raad van de orde sedert 2014- heden
  • Sectiehoofd strafrecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand
  • Bestuurslid van de vakgroep strafrecht bij de balie te Antwerpen

Bovendien zetelt zij als ondervoorzitter in de raad voor economisch onderzoek voor vreemdelingen. Meester Caluwaerts spreekt Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.

sb2

MR. Tim Sebrechts

sb2

MR. Alex Buelens

sb2

MR. Klaas Bongaerts

sb2

MR. Elien Bruyndonckx

sb2

MR. Erica Caluwaerts